8 651 44010

Taisyklės

Bendrosios taisyklės

 • Visada dėvėti apsauginę kaukę mūšio lauke.
 • Jei nusiimsite savo kaukę raundo metu, jūs praleisite 3 raundus.
 • Kaukės nusiėmimas antrą kartą, nebegalėsite žaisti.
 • Auto režimas kambariuose nenaudojamas. Kitur ne ilgiau nei 3 sekundes.
 • Žaidimas turi būti sąžiningas. Apgavystės nebus toleruojamos.
 • „Akla ugnis negalima“ (turi matyti savo taikinį).
 • Ginklas privalo būti nuleistas vamzdžiu žemyn, kai jis nenaudojamas.
 • Apie nesąžiningus žaidėjus būtina informuoti teisėją (ginčytis raundo metu negalima).
 • Negalima perkelti ar pakeisti užtvarų ar kliūčių vietų.
 • Kai esate nušauti, garsiai sušaukiate, kad esate nukautas ir einate į nukautųjų zoną.
 • Nustatykite savo ginklą ant „Safe“ pozicijos ir nuleiskite vamzdį, prieš įeinant i poilsio zoną.
 • Negalimas joks fizinis kontaktas.
 • Draudžiama laipioti ant baldų ar per kliūtis.
 • Teisėjas visada teisus – NESIGINČYTI su teisėju.
 • Draudžiama taikytis į veidą naudojant lazerį.
 • Patalpose negalima naudoti pirotechninių užtaisų: dūmų ir garso granatų.
 • Avalynė turi būti uždara ir patogi – jokių sandalų ar šlepečių.

 

Žaidimo lygiai

 

1 lygio žaidimo ribojimas

Žaidimas skirtas visiems žaidėjams turintiems savo įrangą, nuomininkams, nepilnamečiams nuo 16 metų (su tėvų leidimu).

Naudojama įranga: pistoleitai, šautuvai (spring tipo), guminiai peiliai.

Greičio limitas: iki 110ms. 360 fps.

Kamuoliuko svorio limitas: 0,15 g.

2 lygio žaidimo ribojimas

Žaidimas skirtas visiems žaidėjams turintiems savo įrangą, nuomininkams, nepilnamečiams nuo 16 metų (su tėvų leidimu).

Naudojama įranga: įranga: pistoleitai, šautuvai (AEG ir spring tipo), guminiai peiliai.

Greičio limitas: iki 110ms. 360 fps.

Kamuoliuko svorio limitas: 0,15 g.

3 lygio žaidimo ribojimas

Žaidimas skirtas visiems žaidėjams turintiems savo įrangą, nuomininkams, nepilnamečiams nuo 16 metų (su tėvų leidimu).

Naudojama įranga: pistoleitai, šautuvai (AEG ir spring tipo), guminiai peiliai.

Greičio limitas: 120 m/s. 400 fps.

Kamuoliuko svorio limitas: 0.20 g.

 

Prieš vykdami į žaidimą pasitikrinkite ar jūsų įranga atitinka žaidimo lygį!

 

Įranga privaloma chronuoti prieš žaidimą. Teisėjai žaidimo metu gali pakartotinai chronuoti jūsų įrangą ir tikrinti kamuoliukų svorį.

Žaidėjas pažeidęs ribojimo taisyklę bus šalinimas iš žaidimo be galimybės sugrįžti.

Su visomis taisyklėmis instruktoriai jus supažindins prieš žaidimą.

 

Lietuvos straikbolo taisyklės

Airsoft Arena registracija